S.C. DUO S.R.L.

 


Politica de calitate - 2018

VIZIUNEA NOASTRĂ

Scopul nostru este să fim recunoscuți ca lider în domeniul Comerțului cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun, oferind clienților noștri servicii de înaltă calitate și stabilind cu aceștia parteneriate de lungă durată care le susține creșterea.

MISIUNEA NOASTRĂ

Să ne extindem serviciile pe piața de distribuție internă și internațională prin îndeplinirea cu consecvență a așteptărilor clienților și a cerințelor legale aplicabile, incluzând creșterea satisfacției clienților prin aplicarea eficientă a proceselor noastre și îmbunătățirea continuă a acestora.

ANGAJAMENTUL NOSTRU

Pentru că înțelegem și ne asumăm responsabilitățile morale de promovare și protecție a sănătății, siguranței și bunăstării tuturor celor implicați în activitatea noastră, ne angajăm să:
Pentru îndeplinirea angajamentului nostru, stabilim obiective și responsabilități clare pentru calitate, la toate nivelurile relevante, și asigurăm toate resursele pentru realizarea rezultatelor intenționate. Acestea sunt analizate continuu pentru a ne asigura că rămân relevante și adecvate contextului organizației.

RESPONSABILITATE ȘI IMPLEMENTARE

Managementul de la cel mai înalt nivel este angajat în îndeplinirea politicii și obiectivelor de calitate și se preocupă permanent pentru a stabili un sistem de management al calității, în cadrul organizației, adecvat scopului și contextului organizației (factorilor externi și interni) și impacturilor asupra activităților și serviciilor companiei.
Atât managementul de vârf, cât și coordonatorii structurilor organizatorice au rolul de lideri în comunicarea, implementarea și asigurarea conformării cu toate cerințele sistemului de management al calității implementat.
Fiecare angajat, care lucrează pentru și în numele organizației, își desfășoară activitatea în acord cu politica și obiectivele de calitate și este angrenat, direcționat și susținut pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management al calității.
 
 
DIRECTOR GENERAL
Laurențiu PETCULESCU
Ianuarie 2018
Documente atașate:
Politica de calitate 2018 


Acest site nu folosește cookies.