DUO Distribuție

S.C. DUO S.R.L.

 
Nota de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea DUO S.R.L., avand sediul social in Constanta, str. Industriala nr. 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/712/1991, avand C.U.I. RO1863972, capital social 3.200.000 lei, telefon 0241.639.266, email contact@duodistribution.ro, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 17036, in calitate de operator, denumita în continuare „Societatea”, doreste sa va informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în contextul anumitor operatiuni realizate de Societate in scopurile specificate mai jos.
 
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceast document, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a acestui document, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Note de informare.

1. Scopul si temeiurile prelucrarii

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:
 
Nr. Crt. Scop Temei legal
1 Monitorizarea depozitului si a spatiului destinat accesului in birouri, prin intermediul sistemului de camere video TVCI (Televiziune cu Circuit Inchis) Obligatie legala asa cum reiese si din evaluarea de risc la securitatea fizica si interesul legitim al Societatii (pentru asigurarea sigurantei bunurilor si persoanelor, a activelor si spatiilor de depozitare sau destinate activitatii de birou)
2 Administrarea relatiei cu furnizorii/clientii pentru produse si servicii Interesul legitim al societatii de a face afaceri cu furnizorii/clientii
3 Managementul activelor (bunurile) Societatii Interesul legitim al Societatii de a administra patrimoniul (totalitatea bunurilor)
4 Suport pentru instruirea si certificarea profesionala a angajatilor Interesul legitim al Societatii de a asigura instruirea si/sau certificarea angajatilor
5 Managementul incidentelor si recuperarea pierderilor Cerinta legala si interesul legitim al societatii de a acoperi daunele
6 Managementul sanatatii si sigurantei la locul de munca si protectia mediului Interesul legitim al Societatii in relatia cu autoritatile
7 Managementul platilor cu tichete de masa si/sau cadou Interesul legitim al Societatii (de a oferi tichete angajatilor)
8 Managementul resurselor umane Obligatia legala a Societatii de a prelucra contractele de munca, statele de salarii, etc.

2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Societate în scopul specificat mai sus vor acoperi urmatoarele:
 
Nr. Crt. Scop Categorii de date prelucrate
1 Monitorizarea depozitului si a spatiului destinat accesului in birouri, prin intermediul sistemului de camere video TVCI (Televiziune cu Circuit Inchis) Numar de înmatriculare auto, imagine
2 Administrarea relatiei cu furnizorii/clientii pentru produse si servicii Nume si prenume, locul de munca, functia, semnatura, CNP, serie si numar de carte de identitate
3 Managementul activelor (bunurile) Societatii Nume si prenume, locul de munca, functia, semnatura
4 Suport pentru instruirea si certificarea profesionala a angajatilor Carte de identitate, pasaport, nume si prenume, data nasterii, diplome si certificari, educatie, sex, profesie, certificate de nastere, certificat de casatorie/divort, adeverinta medicala
5 Managementul incidentelor si recuperarea pierderilor Imagine, nume si prenume, functia, CNP, adresa, serie si numar de carte de identitate
6 Managementul sanatatii si sigurantei la locul de munca si protectia mediului Date de sanatate, cursuri, data nasterii, nume si prenume, CNP, serie si numar carte de identitate, adresa
7 Managementul platilor cu tichete de masa si/sau cadou Nume si prenume, CNP, locul de munca.
8 Managementul resurselor umane Nume si prenume, data nasterii, functia, semnatura, starea de sanatate, diplome, certificari, carte de identitate, pasaport, permis conducere

3. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza datele cu caracter personal de la angajati, vizitatori si delegatii partenerilor comerciali.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Societatea utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre acestia au calitatea de persoane imputernicite de operator, cum ar fi furnizorii de servicii de resurse umane, protectia muncii, tichete de masa/cadou, curieri si isi desfasoara activitatea comerciala in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le asuma fata de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi, sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal în conditii de siguranta si securitate.
 
Unii dintre acestia sunt, la randul lor, operatori de date, cum ar fi furnizorul de servicii de resurse umane.
 
Unii dintre acestia sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele, insa au acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu Societatea, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari sau juridici, furnizori de servicii de securitatea muncii.
 
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise catre terti si in urmatoarele situatii:

5. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate în afara tarii catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau din Spatiul Economic European („SEE”).
 
Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre Societate catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

6. Durata prelucrarii

Va vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în acelasi timp a cerintelor legale in vigoare. In cazul in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
 
Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:
 
Nr. Crt. Scop Durata
1 Monitorizarea depozitului si a spatiului destinat accesului in birouri, prin intermediul sistemului de camere video TVCI (Televiziune cu Circuit Inchis) Maxim 30 de zile pentru înregistrari video
2 Administrarea relatiei cu furnizorii/clientii pentru produse si servicii Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia fiscala si contabila
3 Managementul activelor (bunurile) Societatii Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia muncii, fiscala si contabila
4 Suport pentru instruirea si certificarea profesionala a angajatilor Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia muncii, fiscala si contabila
5 Managementul incidentelor si recuperarea pierderilor Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia in vigoare
6 Managementul sanatatii si sigurantei la locul de munca si protectia mediului Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia in vigoare
7 Managementul platilor cu tichete de masa si/sau cadou Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia fiscala si contabila
8 Managementul resurselor umane Perioada de limitare si termenele mentionate de legislatia in vigoare

7. Ce se intampla cu datele dumneavoastra cu caracter personal dupa incetarea prelucrarii

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea.

8. Luarea deciziilor in mod automat si crearea de profiluri in mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

9. Securitatea prelucrarii datelor

Societatea va informeaza prin prezenta ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

10. Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa utilizati formularele disponibile la sediul societatii sau sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: str. Industriala nr. 9, Constanta sau prin e-mail la gdpr@duodistribution.ro.

11. Reprezentantul Societatii

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document catre Reprezentantul Societatii, care poate fi contactat folosind urmatoarele date de contract:
 
Telefon: 0241.639.266
 
Email: gdpr@duodistribution.ro
 Acest site nu folosește cookies.